ВІДКРИТТЯ НОВИХ ФРОНТІВ
    Суть. Порушувати справи в інших судах, господарських судах та адміністративних органах, в яких позивач буде відповідачем.
    Застосування. Для ефективного застосування цього тактичного прийому повинні існувати інші відносини між сторонами, які можуть, за бажанням, набувати характеру спірних. Якщо такі відносини виявлені, то сторона звертається до суду чи іншого органу з позовом, що витікає із цих правовідносин.
    Цей прийом можна застосовувати «чужими руками». Тоді позивачем на «новому фронті» буде не первісний відповідач, а стороння особа, яка діє, так би мовити, за дорученням відповідача.
    Протидія на новому фронті відтягує організаційні та матеріальні ресурси позивача від первісного позову.
    Приклад. Яремин звернувся до суду з позовом про стягнення з Торика боргу за виданою розпискою. Під час бесіди з відповідачем виявлено, що сторони давно знайомі і були у свій час партнерами по бізнесу. ПП «Транс», директором якого був Торик, 2 роки тому передало ПП «Зовніштранс», директором якого є Яремин, вантажний автомобіль, але за усною домовленістю між директорами грошові розрахунки через підприємства не здійснювалися.
    ПП «Транс» звернулося до господарського суду з позовом до ПП «Зовніштранс» про розірвання договору купівлі-продажу і витребування автомобіля. З метою забезпечення цього позову на автомобіль накладено арешт. Це призвело до зупинення діяльності підприємства на ринку перевезень та щоденних втрат внаслідок простою машини. Такі події на «новому фронті» змусили Яремка погодитися на мирову угоду з Тори- ком з «нульовим варіантом»: кожен із позивачів відмовився від своїх позовних вимог.--> ВІДВІД СУДДІ
    Суть. Суддя, який не влаштовує сторону, може бути замінений. Новий суддя слухатиме справу спочатку. Застосування. Відповідно до ст. 18 ЦПК України, судді не можуть брати участі в розгляді справи і підлягають відводу (самовідводу):
    якщо вони при попередньому розгляді даної справи брали участь у процесі як свідки, експерти, перекладачі, представники, прокурор, секретар судового засідання;
    якщо вони особисто, прямо чи побічно заінтересовані в результаті справи;
    якщо вони є родичами сторін або інших осіб, які беруть участь у справі;
    якщо вони перебувають в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі;
    якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумнів у їх безсторонності.
    До складу суду не можуть входити особи, які є родичами між собою.
    Основною проблемою у застосуванні цього тактичного прийому є мотивування відводу. Якщо причини об'єктивні або очевидні, суддя заявить самовідвід. Інші мотиви повинна шукати зацікавлена особа.
    В основі відводу має бути недовіра судді: ми не довіряємо суду і він нам не довірятиме. Якщо заява буде відхилена, заявник втратить тактичні можливості, в основі яких лежать хороші стосунки із суддею. Тому про маломотивовані відводи краще не заявляти. Недостатньо мотивована заява про відвід може використовуватися хіба що як підстава для відкладення розгляду справи. Адже суддя сам не може розглянути заявлений йому відвід. Оскільки більшість справ розглядаються одноособово, розгляд справи відкладається.
    Якщо мотиву для відводу судді немає, його можна створити. Одним із можливих варіантів є залучення до процесу осіб, з якими суддя перебуває в особливих стосунках. Такі особи можуть вступити в процес як представники зацікавленої сторони.
    Відвід повинен бути заявлений до початку розгляду справи по суті. Заявляти відвід після цього можна лише у випадках, коли про підставу відводу суд або особа, яка заявляє відвід, дізналися після початку розгляду справи по суті.