ВИКОРИСТАННЯ «НЕПРАВИЛЬНИХ» ЗАПИТАНЬ
    Суть. Зміст питань багато у чому визначає відповідь.     Застосування. Зміст питання визначає напрям та межі експертного дослідження. Формулювання запитань залежить від того, якого результату ви хочете досягнути: отримати вагомий засіб доказування чи нейтралізувати його. У першому випадку запитання повинні бути точні, вичерпні, однозначні, не виходити за межі спеціальності експерта, відповідати предметові експертизи та формулюватися з урахуванням наукових можливостей експертного дослідження. " Тому під час вирішення питання про призначення експертизи потрібно активно заперечувати проти питань протилежної сторони або корегувати, уточнювати їх.     Серед нейтралізуючих («неправильних») запитань, зокрема такі:     1. Розмиті. Такі питання розширюють межі дослідження і цим ускладнюють роботу експерта. Відповіді на них, як правило, є неповними.     2. На межі різних наук. Для того, щоб відповісти на запитання експерт змушений вийти за межі своєї спеціальності. Такі питання дають можливість заперечувати компетентність експерта.     3. Питання-синоніми. Висновок з цих питань дає ту саму інформацію, але за формою ці питання різні. Відповіді не будуть тотожними, а тому в них можна знайти суперечності.     4. Запитання, відповідь на які залежить від урахування певних обставин. Відповідь на це питання буде неповною.     5. Двозначні запитання. Сформульовані так, що припускають різне тлумачення.